Uw eerste afspraak

U kunt snel voor een afspraak terecht, ook zonder verwijzing

De juiste diagnose is de basis voor een geslaagde behandeling. Tijdens de eerste afspraak nemen we daarom ruim de tijd om uw klachten te onderzoeken. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. U komt zo te weten waar uw klachten vandaan komen en hoe ze te verhelpen zijn. Preventie vinden wij erg belangrijk. Daarom kijken we ook hoe u in de toekomst klachtenvrij blijft.

Behandelvoorstel

De eerste afspraak sluiten we af met een behandelvoorstel. U krijgt een advies over de inhoud en de duur van de behandeling. Ook geven we een inschatting van het aantal behandelingen. Als het nodig is, behandelen we ook aan huis. Wij geven ook aan als wij denken dat fysiotherapie niet zinvol is. U bepaalt natuurlijk zelf of u instemt met ons advies.

Wat meenemen?

Voor de eerste afspraak zijn de volgende zaken belangrijk om bij u te hebben:
•eventuele verwijzing van uw huisarts of specialist;
•medicijnenoverzicht en overige (relevante) medische gegevens;
•verzekeringsgegevens;
•identiteitsbewijs.